5 hodín prenájmu

neobmedzené fotenie

neobmedzená tlač fotiek

zábavné rekvizity

príjemná obsluha

vlastna grafika a pozadie

USB kľúč s fotkami

online služby