3 hodiny prenájmu

neobmedzené fotenie

neobmedzená tlač fotiek

zábavné rekvizity

tematická grafika

príjemná obsluha

USB kľúč s fotkami

online služby